Velkommen til hjemmesiden vår

Styret:
Formann og          
Musikalsk leder:     Terje Grandahl
Nestformann.         Øystein Skaar
Sekretær:               Torkjell Spigseth
Kasserer:                Per Andersen
Styremedlem:         Harald-Bjørn Sæther 
Styremedlem:         Ragnar Edvardsen

Musikkutvalg:   Terje Grandahl og Yngvar Skår
Festkomitè:      Egil Jensen, Oddvar Pinås, Fred Arne Martinsen                                            og Kjell Olsen
Valgkomitè:      Stein Ove Hansen

  
 

Kontakt for sangoppdrag:  
Terje Grandahl      Tlf. 69336455  Mob: 909 43 323
Øystein Skaar                                Mob: 472 84 364
 

Mannsmusikkens kontonr: 1145 21 67923