Velkommen til hjemmesiden vår

Styret:  2022
Formann og          
Musikalsk leder:     Terje Grandahl      tlf. 90943323
Nestformann.         Øystein Skaar
Sekretær:               Torkjell Spigseth
Kasserer:                Svein Kristiansen
Styremedlem:         Harald-Bjørn Sæther 
Styremedlem:         Fred Arne Martinsen

Musikkutvalg:   Terje Grandahl, Yngvar Skår og Øystein Skaar
Festkomitè:      Kjell Olsen (leder), Finn Arne Børresen,                                                        Ragnar Edvardsen og Fred Arne Martinsen
Valgkomitè:      Stein Ove Hansen

  
 

Kontakt for sangoppdrag:  
Terje Grandahl      Tlf. 69336455  Mob: 909 43 323
Øystein Skaar                                Mob: 472 84 364
 

Mannsmusikkens kontonr: 1145 21 67923