Velkommen til hjemmesiden vår

 ***** Nyheter *****

 

 se gjerne også: ALFA-webTV.net  

           Hvor Musikkleder i Greåker Frikirkes Mannsmusikk Terje Grandahl                         og Pastor Gordon Tobiassen - Kristi Menighet

Synger og spiller

                                     ... Hvor lenge er det                                                                                                                           ... Nå ser jeg himmelen                                                                                                                   ... Min Jesus lever                                                                                                                            ... Snart skal jeg se Ham ... 

 

Nyheter / Program  oppdatert  12.10.21  kl. 10.13

Vennligst gi meg beskjed via min: Kontaktside (< trykk på linken her) om forandringer, korreksjoner eller annet.

 

 

               

                    

  

Søndag  17. okt.        kl. 18.00       "Syng med oss"  i  Greåker Frikirke                                                                  med besøk av Øystein Åsen

Mandag 18. okt.        kl. 19.00       Øvelse

Søndag  24. okt  .      kl. 18.00 (avr. 17.00)  Betania Rakkestad

Mandag 25. okt.        kl. 19.00       Øvelse

 

Mandag 01. nov.       kl. 19.00       Fellesskapskveld  i  Greåker Frikirke 

Fredag 05. nov.          kl. 19.00 (avr. kl. 18.15      Zoe-kirken

Søndag 07. nov.         kl. 17.00 (avr. kl. 16.15      Zoe-kirken

Mandag 08. nov.        kl. 19.00       Øvelse

Søndag  14. nov.        kl. 11.00       Gudstjeneste  i  Greåker Frikirke

Mandag 15. nov.        kl. 19.00       Øvelse

Onsdag  17. nov.        kl .......... (avr. .........)  Lions fest for eldre 

Mandag 22. nov.        kl. 19.00       Øvelse

Søndag  28. nov.        kl. 18.00       "Syng med oss"  i  Greåker Frikirke

Mandag 29. nov.        kl. 19.00       Øvelse

Fredag  03. des.         kl. 17.00       Julebord (husk påmelding) på Oven                                            kl. 19.00        Sangkveld

Torsdag 09. des.        kl. 11.00       Formiddagstreff  i  Greåker Frikirke

Søndag  12. des.        kl. 11.00       Gudstjeneste  i  Greåker Frikirke

Mandag 13. des.        kl. 19.00       Fellesskapskveld  i  Greåker Frikirke 

 

Mandag  03. jan.       kl. 19.00       Årsmøte og øvelse  i  Greåker Frikirke

Mandag  08. jan.       kl. 18.00       Årsfest m/ektefeller  i  Greåker Frikirke

Søndag  16. jan.        kl. 11.00       Gudstjeneste  i  Greåker Frikirke

Lørdag  29. jan.        kl.                 "Ordet og Israel-dag"                                                                                       Tabernakelet i Halden

Søndag  27. febr.       kl. 17.00       Frelsesarmeen i Kongsvinger

Fra Sarpsborg torg .... Lørdag 27. mai 2017. Her vitner Kåre Kristensen.
Hove -- nede ved sjøen.
Dette er siste biten i jubileumsfilmen: .... Med Mannsmusikken gjennom 60 år .... Det kan godt tenkes at hele filmen senere kommer ut på en DVD. En film på ca 20 min, fra årene 1954 - 2014. -------------------------------- Jubileumsfilm produsert av Svein Melby.