Velkommen til hjemmesiden vår

 ***** Nyheter *****

 

 se gjerne også: ALFA-webTV.net  

           Hvor Musikkleder i Greåker Frikirkes Mannsmusikk Terje Grandahl                         og Pastor Gordon Tobiassen - Kristi Menighet

Synger og spiller

                                     ... Hvor lenge er det                                                                                                                           ... Nå ser jeg himmelen                                                                                                                   ... Min Jesus lever                                                                                                                            ... Snart skal jeg se Ham ... 

 

Nyheter / Program  oppdatert   26.05.20   kl. 08.29

Vennligst gi meg beskjed via min: Kontaktside (< trykk på linken her) om forandringer, korreksjoner eller annet.

 

  

                                    

                                                       

                                       

   

Mandag 08. juni        kl. 19.00       Øvelse  utgår

Mandag 15. juni        kl. 18.00       Sommerfest  .... hos                                                                                            Tove og Knut Solberg på Hauga i Råde

Torsdag 27. aug.        kl. 18.00       Idd Menighetshus  ... avr.  kl.  17.00

Søndag 06. sept.        kl. 18.00       Åros på Hurum  ... avr.  kl.  16.30 

Onsdag  14. okt.        kl. 17.30        Lions fest for eldre, Greåker VGS

Søndag  18. okt.        kl. 11.00        Gudstjeneste i Greåker Frikirke                                                kl. 18.00       "Syng med oss"                                                                                                   Øystein  Åsen  ("Asia Link")                                                                              er med oss på begge møtene

Fredag 30. okt.          kl. 19.00       Blåkors, Gressvik Menighetshus  ...                                                                  avr.  kl.  18.15

 

 **********  2021  **********

Lørdag 23. jan.          kl. 11.00 - 15.00      "Ordet og Israel"                                                                                                med Gordon Tobiassen                                                                                       i Halden ... avr. kl. 10.00 

Fra Sarpsborg torg .... Lørdag 27. mai 2017. Her vitner Kåre Kristensen.
Hove -- nede ved sjøen.
Dette er siste biten i jubileumsfilmen: .... Med Mannsmusikken gjennom 60 år .... Det kan godt tenkes at hele filmen senere kommer ut på en DVD. En film på ca 20 min, fra årene 1954 - 2014. -------------------------------- Jubileumsfilm produsert av Svein Melby.