Velkommen til hjemmesiden vår

Styret:  2022

Formann og          

Musikalsk leder:     Terje Grandahl      tlf. 90943323

Nestformann.         Øystein Skaar

Sekretær:               Torkjell Spigseth

Kasserer:                Svein Kristiansen

Styremedlem:         Harald-Bjørn Sæther 

Styremedlem:         Fred Arne Martinsen

Musikkutvalg:   Terje Grandahl, Yngvar Skår og Øystein Skaar

Festkomitè:      Kjell Olsen (leder), Finn Arne Børresen,                                                        Ragnar Edvardsen og Fred Arne Martinsen

Valgkomitè:      Stein Ove Hansen

Kontakt for sangoppdrag:  

Terje Grandahl      Tlf. 69336455  Mob: 909 43 323

Øystein Skaar                                Mob: 472 84 364

 

Mannsmusikkens kontonr: 1145 21 67923